Vgradnja čistilne naprave potreba ali nujnost?

vgradnja čistilne naprave

Vgradnja čistilne naprave danes predstavlja pri marsikaterem novem in starem objektu nujo zlo. Moramo vedeti da žal v letu 2022 še vedno niso vsa gospodinjstva priklopljena na javne kanalizacijske kanale. Tako mora marsikatero gospodinjstvo razmišljati prav o možnostih vgradnje čistilne naprave.  Vgradnja čistilne naprave potrebuje svoje mesto in tudi nekaj prostora v bližino vašega objekta. Tako danes poznamo že več prekatne čistilne naprave. Vgradnja čistilne naprave za dom ali vikend tako ne prestavlja problema z iztekanjem fekalij na vašo parcelo. Pri starejših enoprekatnih čistilnih napravah tako poznamo, sistem da ko se je tako imenovana greznica napolnila smo morali poklicati čistilni servis, ki je z posebnim sesalcem izsesal fekalije in vodo ter greznico pripravil na ponovno uporabo. Žal se je vse več dogajalo da so se ljudje na odročnih krajih posluževali samo črpanja in fekalije in vodo zlili v bližnji potok ali travnik. Za naš ekosistem je početje zelo škodljivo saj le to prodira v podtalno vodo, katera kasneje luži za pitje ali drugo uporabo.

Vgradnja čistilne narave torej danes prinese več čistosti saj voda, ki odteče v zadnji prekat je praktično 99% prečiščena in pripravljena na iztek v cevi za meteorno vodo ali izlitje na bližji travnik ali vrt. Mnogo gospodinjstev z prečiščeno vodo pravzaprav le to uporablja za zalivanje vrtov ali pranje avtomobilov.  Voda je namreč s pomočjo različnih filtrov kakovostno prečiščena. Vgradnja čistilne naprave pa je pravzaprav zelo pomembna zato se pred nakupom posvetujete z strokovnjaki glede priprave terena in globine izkopa. Pri pripravi terena moramo biti pozorni da sama vgradnja čistilne naprave ne bo kasneje imela možnosti premikanja in pogrezanja v zemljo. Teren mora biti pripravljen čvrsto in kakovostno. Prav tako pa se pred nakupom posvetujte glede možnosti vgradnje in garancijske dobe čistilne naprave, katero vgrajujete. Pri montaži pa bodite pozorni da vam čsitilno napravo vgradijo dovolj nizko za boljši iztek iz hiše ali stanovanja.